SJOVFORALLE

Velkommen til et godt grin

12 i skolen

Far, far! jeg fik 12 i skolen i dag!

Det må jeg nok sige, lille Peter, hvordan det?

Jo, jeg fik 4 i dansk, 4 i matematik og 4 i historie.