Camilla

Alle børnene gik ud af junglen, undtagen Camilla.

Hun blev spist af en gorilla.