Dumle

Alle børnene løb ud fra grusgraven, undtagen Dumle –

han blev kørt over af en tromle.