Finn

Hvad kalder man en mand, der har en and under hver arm?

Finn med to n’er.