Forældremøde

Far, i morgen er der et ganske lille forældremøde i skolen.
Hvad mener du med “ganske lille”?
At det kun er dig og inspektøren!