Frank

Alle børnene var glade, undtagen Frank,

han fik bank.