Gå på isen

Mor, mor, må jeg gå ud på isen?

Nej, min lille skat, den er alt for usikker!

Jamen, far er da gået derud!

Ja, men han er bedre forsikret!