Må jeg låne bilen

Far, må jeg låne bilen i aften?

Det kan overhovedet ikke komme på tale, Jens.

Jamen, jeg er atten år gammel. Jeg er gammel nok.

Det kan godt være, men det er bilen ikke.