Peter

Alle børnene nåede over vejen undtagen Peter – han manglede en meter!